Kanalizace, čištění, frézování

Provádíme čištění a frézování kanalizací

Zbavíme vás problémů s ucpanou kanalizací rychle a spolehlivě. V rámci služby čištění kanalizace. Disponujeme mobilní technikou. Poradíme si jak s drobnými závadami v domácnostech jako je čištění odpadu, tak s problémy ve veřejných budovách či institucích. Snažíme se nejen odstranit konkrétní závady, ale provedeme revizi kanalizace (zjištění aktuálního stavu) a navrhneme případně trvalejší řešení.

Frézování kanalizace a potrubí

Pokud klasické čištění kanalizace nezajistí následný dostatečný průtok splašků zarostlým, většinou litinovým potrubím, je nutné toto potrubí vyfrézovat zařízením pro frézování potrubí kanalizace. Při frézování kanalizace je do potrubí spuštěna speciální frézovací hlavice, která je schopná odstranit letité nánosy, nárůsty, beton i prorůstající kořeny v kanalizačním potrubí. Při úspěšném vyfrézování kanalizace jsou přinosem úspory ve smyslu absence nutnosti výkopů kanalizačního potrubí s mnohdy rozsáhlými stavebními pracemi v souvislosti s uvedením stavby do původního stavu. Kromě ekonomického přínosu zároveň nedochází k případnému poškození zeleně na pozemku nad kanalizací.

Kamerový inspekční systém
Kamerový inspekční systém